"σφραγίς" & "χάραγμα" (Freie Themen)

Anastasia @, Sonntag, 25. Oktober 2020, 18:53 (vor 35 Tagen) @ Taurec579 mal gelesen

Hallo,

nur zur Info:

in den altgriechischen Texten der Johannes Offenbarung steht nur die Bezeichnung "χάραγμα". (Prägung, Einkerbung, Gravur)
Erst bei den Übersetzungen taucht auch das Wort "σφραγίς" auf. (Siegel, Stempel)

Vielleicht hatten die Übersetzer zuvor auch die "Oracula Sibyllina" Texte gelesen und den Begriff mit vermengt.

Erythraeische Sibylle, Vers 28:
«Σήμα δε πάσι βροτοισι τότε, σφραγίς επισημος» (Hervorhebung durch mich)
Dann wird es in allen Menschen ein Zeichen geben, ein offizielles Siegel.

Gruß
Anastasia


gesamter Strang:

RSS-Feed dieser Diskussion