"σφραγίς" & "χάραγμα" (Freie Themen)

Anastasia @, Sonntag, 25.10.2020, 18:53 (vor 199 Tagen) @ Taurec (944 Aufrufe)

Hallo,

nur zur Info:

in den altgriechischen Texten der Johannes Offenbarung steht nur die Bezeichnung "χάραγμα". (Prägung, Einkerbung, Gravur)
Erst bei den Übersetzungen taucht auch das Wort "σφραγίς" auf. (Siegel, Stempel)

Vielleicht hatten die Übersetzer zuvor auch die "Oracula Sibyllina" Texte gelesen und den Begriff mit vermengt.

Erythraeische Sibylle, Vers 28:
«Σήμα δε πάσι βροτοισι τότε, σφραγίς επισημος» (Hervorhebung durch mich)
Dann wird es in allen Menschen ein Zeichen geben, ein offizielles Siegel.

Gruß
Anastasia


Gesamter Strang: