Das hier hat die Reprterin aus Norwegen mir geantwrtet (Freie Themen)

Frank Zintl @, Lund, Dienstag, 26.03.2019, 20:44 (vor 939 Tagen) @ Anastasia (879 Aufrufe)

Hallo

Hier die Antwort aus Oslo:

Hei! Jeg vet ikke så veldig mye mer enn det jeg skrev i artikkelen for noen år siden. Jeg var i kontakt med Minos barn, og mener å huske at de lette etter farens manuskripter uten å finne dem. Den gamle kvinnen hadde også et barnebarn jeg var i kontakt med - og han kunne ikke verifisere at det var hun som møtte Minus med sikkerhet. Det er lenge siden jeg laget saken, så jeg husker ikke detaljene lenger. Lykke til!

Alles scheint im Sand zu verlaufen.

Frank


Gesamter Strang: